M&I MODULE ECHOGRAFIE


WAT WORDT ER VERGOED

M&I MODULE uit de huisarstenovereenkomst 2015 van Achmea

OMSCHRIJVING

De module abdominale echografie is bestemd voor het uitvoeren en interpreteren van abdominale echografie in eigen beheer ter voorkoming van onnodige verwijzing naar de 2de lijn.

VOORWAARDEN

 • Huisarts heeft een registratie in het VEGE- en/of CHBB-register als huisarts-echografist.
 • De echografie en interpretatie wordt uitgevoerd door een huisarts die bij de VEGE en/of CHBB geregistreerd staat als huisarts-echografist
 • De kwaliteit van het onderzoek en de behandeling op basis van dit echografisch onderzoek dient te voldoen aan hetgeen gebruikelijk is onder de beroepsgenoten
 • Bij verwijzing naar de specialist na het onderzoek zal het diagnostische materiaal beschikbaar worden gesteld ten behoeve van de vervolgbehandeling
 • Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn samenwerkingsafspraken/verwijsafspraken met tenminste 3 andere praktijken nodig.

HET BETREFT DE VOLGENDE INDICATIES (cf CHBB REGISTER)

 • Aorta: herkennen aneurysmata
 • Lever: tumoren, metastasen, vergroting, galstuwing
 • Galblaas: stenen, stuwing
 • Nieren: stuwing, concrementen, cysten, tumoren, stenen
 • Uterus: myomen, positie IUD, endometriumdikte
 • Ovariae: cysten
 • Blaas: urineretentie, concrementen
 • Buikpijn eci, niet acuut
 • Darmen; ileus, IBS beeld
 • Vergrote abdominale lymfeklieren
 • Liezen: liesbreuk, vergrote lymfeklieren
 • Bijnieren: vergroting, tumoren
 • Para aortale regio; pancreas: stenen, stuwing, tumoren
 • Parailliacale regio: vergrote lymfeklieren, ovaria
 • Maagontledigingsstoornis

Het betreft uitdrukkelijk niet de echo bij zwangerschap, behalve basale obstetrische echografie met
medisch indicatie tot de 12de week

 • Vaststelling zwangerschap en van de termijn
 • Hartactie van de foetus
 • EUG, missed abortion, myomata, ovarile cystes, adnex pathologie
 • Liggingsafwijkingen van de foetus, malpresentaties, meerlingendiagnostiek
 • Bekkenanatomie, -pathologie gerelateerd aan zwangerschapsmaagontledigingsstoornis
 • Overige zwangerschapspathologie (MOLA, etc.)

DECLARATIE

 • Het betreft een prestatie per verrichting inclusief consult en gebruikersmaterialen. Uitdrukkelijk niet de echo bij zwangerschap, behalve basale obstetrische echografie met medisch indicatie tot de 12de week.
 • De vergoeding geldt in beginsel voor 5 jaren, mits gedurende de gehele looptijd aan de voorwaarden wordt voldaan en de huisarts een vigerende overeenkomst huisartsenzorg met de gecontracteerde zorgverzekeraar heeft ondertekend waarvan deze verrichting onderdeel is.
 • Deze prestatie kan alleen gedeclareerd worden als huisarts voldoet aan bovenstaande voorwaarden en bij contractering heeft aangegeven in het digitale portaal van Achmea.

OPLEIDINGEN

ABDOMEN

NASCHOLING

SCHOUDER

CURSISTEN

DIVERSE

WAT LEVERT HET OP?

ADVIES

BEELDOPSLAG

FAQ

QUIZ

MALUMIDO

CONTACT

NEWS

ABOUT US

VISION AND MISSION

ADMIN

Malumido

EXCELLENCE IS NOT A SKILL, IT'S AN ATTITTUDE

MALUMIDO KVK 63278677 - MALUMIDO PACS KVK 67602630 BTW NL857089390B01
WEBDESIGN - PHOTOGRAPHY - GRAVENDEEL